×

Regulamin pobytu

 W OBIEKCIE „Z WIDOKIEM NA JEZIORO”


 1. Zakwaterowanie zaczyna się o godz. 16.00 i kończy o godz. 11.00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu. 
 3. Zaliczka wynosi 50% kwoty za cały pobyt. Wpłata zaliczki jest warunkiem rezerwacji. 
 4. Płatność pozostałej kwoty za pobyt dokonywana jest od razu w momencie zameldowania do obiektu. W przypadku niedokonania płatności rezerwacja zostaje uznana za odwołaną a kwota zaliczki przechodzi na rzecz „Z widokiem na jezioro” (formy płatności: gotówka, przelew. Brak możliwości płatności kartą).
 5. Opłata za rezygnację z rezerwacji jest równa kwocie zaliczki, jeśli do daty rozpoczęcia pobytu pozostało mniej niż 30 dni. Rezygnacja z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem skutkuje zwrotem wpłaconej zaliczki. (Jeżeli pobyt nie będzie możliwy z przyczyn wynikających ze zmian prawnych dot. zakazu prowadzenia działalności związanej z zakwaterowaniem, to zaliczka zostanie zwrócona w całości w każdym terminie.)
 6. W obiekcie akceptujemy zwierzęta. Opłata za psa lub kota to 100 zł płatne jednorazowo. 
 7. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia, w przypadku stwierdzenia oznak palenia wewnątrz, Goście zajmujący dany domek zmuszeni są do rekompensaty finansowej na rzecz „Z widokiem na jezioro” w wysokości 500 zł. Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz obiektu. 
 8. Goście zobowiązani są do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń, sprzętów kuchennych, grilla. Za pozostawienie rażącego nieporządku Goście zobowiązani są uiścić opłatę za dodatkowe sprzątanie w wysokości 500 zł. 
 9. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.
 10. Goście obiektu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w na terenie obiektu. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia domku jak ich utratę.
 11. W przypadku powstania szkody podczas pobytu, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice a za szkody wyrządzone przez zwierzęta ich właściciele. 
 12. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody bądź też o jej stwierdzeniu.
 13. Goście zobowiązani są przechowywać klucze do domku z należytą starannością (np. w wyznaczonej do tego skrytce zabezpieczonej na kod). W przypadku utraty kluczy, Goście zostaną obciążeni kosztami wysokości 100 zł.
 14. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w domkach.
 15. Goście zobowiązują się wykorzystywać obiekt jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w obiekcie. 
 16. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia społecznego, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.Korzystanie z usług obiektu „Z widokiem na jezioro” stanowi akceptację niniejszego regulaminu.